Mua Bán rao vặt

easy rider easy rider vietnam dalat easy rider easy rider dalat tripadvisor easy rider
Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm

NHA TRANG, NINH THUẬN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẴNG ĐẠI HỌC

  • Ngày đăng: 15-08-17
  • Giá: 3.500.000₫

CHƯƠNG TRÌNH Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ────────────────────────────────────── I. MỤC TIÊU Trang bị…

Xem thêm

Tìm kiếm mới